Inspekcja TV Kanalizacji Monitoring Kanalizacji

Kontakt z apk.krakow

http://friko24.pl/2420

Telefon : 793615615

Adres e-mail : apk.krakow@gmail.com

Inspekcja TV kanalizacji (w zakresie średnic od 50 do 110 mm) i
Inspekcja TV kanalizacji (w zakresie średnic od 150 do 1600 mm) z zapisem na nośniku DVD,USB spadkami i raportem, pomiar owalności i uszkodzeń rur

Odbiory po wykonawcze instalacji kanalizacji, kompleksowy monitoring sieci kanalizacyjnej

Ocena stanu faktycznego kanałów kanalizacyjnych

Co nam daje INSPEKCJA TV ?
Inspekcja TV kanalizacji gwarantuje ocenę stanu faktycznego w jakim znajduje się monitorowany odcinek rurociągu

Co uzyskujemy?

precyzyjny przebieg trasy kanalizacji
lokalizację uszkodzonego odcinka rurociągu
pomiary spadku instalacji.
pomiar zanieczyszczeń dna kanału.
pełny raport i protokół z inspekcji.
dokumentacje do odbioru obiektu.

Wysłana na : 26/03/2021, Numer ogłoszenia , 1 odsłon, Edycja

« WUKO Pogotowie kanalizacyjne