Staże/ szkolenia

Kontakt z izenka

http://friko24.pl/1983

Kontakt przez e-mail

Formularz kontaktowy

Anuluj

Zapraszamy do udziału w projekcie przeznaczonym dla osób bez pracy pt. „Aktywni i samodzielni na rynku pracy” współfinansowanym przez Unię Europejską ze środków EFS.

Udział w projekcie jest bezpłatny!

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób niepracujących powyżej 30 roku życia w tym m.in. osób długotrwale bezrobotnych, z niskimi kwalifikacjami, z orzeczoną niepełnosprawnością, powyżej 50 roku życia, kobiet, zamieszkujących na terenie jednego z powiatów:
brzeskiego, limanowskiego.

W ramach projektu funkcjonuje
Centrum Wsparcia „Kolping” w Brzesku
ul. Głowackiego 26,
tel. +48 512 718 654

Kandydaci otrzymają wszechstronne wsparcie w formie:
- Szkoleń zawodowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
- Bonów szkoleniowych zakończonych egzaminem wraz ze stypendium szkoleniowym,
- 3 i 6 -miesięcznych staży zawodowych warz ze stypendium stażowym,
- Szkoleń ECDL Base/Profile/E-Obywatel,
- Pośrednictwa pracy, poradnictwa doradcy zawodowego, psychologa, coachingu, wsparcia trenera zatrudnienia wspieranego,
- Warsztatów grupowych IT oraz spotkań indywidualnych o tematyce poszukiwania pracy online, stworzenia CV, składania aplikacji itp.

Dla uczestników projektu zaplanowano również:
- Refundację kosztów dojazdu / opieki nad osobami zależnymi.


Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji !!!Serdecznie zapraszamy do kontaktu i udziału w rekrutacji !!!

Wysłana na : 05/01/2021, Numer ogłoszenia , 3 odsłon, Edycja